Branschanpassade utbildningar för proffs

Vi har ett urval av utbildningar som bidrar till bättre, effektivare och säkrare arbetsplatser.


Utbildningar:


Fallskydd
Utbildningen vänder sig till alla personer som jobbar på höga höjder (över två meter). En riskbedömning ska visa om det behövs även i andra situationer, t.ex. vid arbete med arbetsplattformar, i slutna utrymmen eller vid vatten. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Deltagarna får även testa att hänga från högre höjder med rätt utrustning. Utbildningen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Kurstid: 4 timmar teori med praktik


Ställningsbyggnation, fortsättning
Kursen vänder sig till er som har erfarenhet av montering, förändring och demontering av ställning med en höjd på 2–9 m eller som leder detta arbete. Under kursen går vi bland annat igenom lagar och regler, val av ställning, riskbedömning, förankring av ställningen, väderskydd och praktisk uppbyggnad och nedmontering av ställning

Kurstid: 16 timmar varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik. Fallskyddsövning ingår.


Heta arbeten
En utbildning för alla som utför heta arbeten, d.v.s. tillståndsgivare, brandvakt och hetarbetare*. Utbildningen varvar praktik med teori och går igenom allt från arbetsmiljöplanen och försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter till brandkunskap och praktisk övning. * Hetarbete = Brandfarligt arbete på tillfällig arbetsplats.

Kurstid: 6,5 timmar


Bultpistol
Kursen vänder sig till byggarbetare, entreprenad, VVS-installatörer, elinstallatörer, industri och lantbruk. Kursen tar upp Arbetsmiljöverkets föreskrifter, riskbedömning, personligt skydd, säkerhetsåtgärder, funktion och användning, märkning, skötsel och underhåll, ammunition och fästdon.

Kurstid: 4 timmar


Arbetsplattformar/skylift
Utbildningen vänder sig till alla som är handhaver av liftar samt arbetsledare och skyddsombud. Under utbildningen går vi igenom lagar och föreskrifter, arbetsgivarens ansvar, arbetstagarens ansvar, lufttyper, konstruktion, underhåll, daglig tillsyn, besiktning, säkerhetsåtgärder och fallskydd.

Kurstid: 4 timmar teori och 4 timmar praktik


Förstahjälpen och hjärtstartare
Utbildningen vänder sig till industri, entreprenad, terminalarbetare, yrkesförare, lagerarbetare och byggarbetare och tar bland annat upp lagar och föreskrifter, truckkort och körtillstånd, arbetssätt, risker och säkerhetsbestämmelser, godshantering, ergonomi och farligt gods.

Kurstid: 4 timmar


Säkra lyft/lyftutbildning
Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare. Utbildningen tar upp allt från lagar och föreskrifter till riskbedömning och val av lyftanordning.

Kurstid: 4 timmar teori och praktik


Truckutbildning
Utbildningen vänder sig till företag och organisationer som vill kunna hantera akut omhändertagande och liknande krissituationer på arbetsplats. Inga förkunskaper krävs. Kursen går igenom metoder och hantering av andningsstopp och hjärtstopp, hantering av andningsstopp, hantering av hjärtstopp och användning av hjärtstartare.

Kurstid: 16 timmar varav 8 timmar teori och 8 timmar praktik. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov och eleven får sitt truckkort. Truckkörkort bas: 8 timmar.


Ställningsbyggnation, allmän utbildning
Kursen vänder sig till dig som inte har någon eller liten erfarenhet eller utbildning gällande att montera, förändra och demontera ställningar med en höjd på 2–9 m eller som leder detta arbete.Vi går bland annat igenom lagar och regler, riskbedömning, säkerhet runt ställningen, plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning och förankring av ställning.

Kurstid: 8 timmar


Travers
Kursen vänder sig till dig som ska bli kranförare, lastkopplare, lyftledare eller signalman. Kursen är lämplig även för arbetsledare, BAS P och BAS U m.fl. Kursen behandlar även Svängkran-Portalkran-Konsolkran och Telfer. Kursen tar upp lagar och föreskrifter, kranarnas konstruktion, luftredskap, riskbedömning, lastkoppling, säkert arbete med kran, personlyft, kollisionsrisk, underhåll, kontroll och service.

Kurstid: 8 timmar

Utbildningarna följer Arbetsmiljöverkets- och bransch-organisationernas rekommenderade kursplaner. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetstagaren är medansvarig för att ha rätt utbildning för arbetet. Godkänd kursdeltagare får ett kompetensbevis med foto. 


Lär dig om Academy Customer under 2 min genom att ta del av vår kundfilm.Läs mer och ladda ner broschyren.

Broschyren

 

Tveka inte att kontakta oss för frågor eller anmälan till någon av ovanstående kurser!

Kontakta oss