Kvalitet och miljö

Vi är certifierade enligt standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001 samt miljöledningssystem ISO 14001.

Vi jobbar aktivt med förbättringar inom alla områden och specifikt inom miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöområdet.

Vi är certifierade enligt standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och OHSAS:2007 avseende handel med Bygg- Järnvaror samt Interiörprodukter- snickerier.

Kvalitets- och miljöarbetet är en naturlig del i vår vardag där vi ständigt söker förbättringsmöjligheter och sätt att minimera vår negativa miljöpåverkan. Arbetet baseras på att vi med en helhetssyn förstår de krav och förväntningar som våra kunder och övriga intressenter ställer på oss. Vi vill att alla proffs använder BRA verktyg, utrustning och kläder - bra ur ett miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsperspektiv.

Vi uppnår detta genom kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare som känner ansvar och delaktighet för att skapa maximal nytta för varje kund. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt sortiment efter den lokala kundens krav och behov. Det sker i samarbete med de tillverkare som delar vår helhetssyn och står för innovationer och hög kvalitet.

Verksamhetspolicy, arbetsmiljöpolicy, etik- och hållbarhetspolicy och certifikat hittar du här.