XL-Bygg visar styrka

För helåret 2020, mätt på jämförbara enheter, ökade XL-Byggs försäljning med 15 procent. Kedjan ser en ökad efterfrågan på trävaror och bedömer utgångsläget inför 2021 som positivt.

Kedjans butiker i västra och norra Sverige har ökat försäljningen mest. De har legat på 17,2 respektive 16,5 procent, mätt på jämförbara enheter för helåret 2020. Det överträffar hur dessa regioner har presterat historiskt med nästan 10 respektive 7 procent.

Bäst gick träprodukter, som hade en försäljningstillväxt på 35 procent. Därefter kom infästningsprodukter som ökade med 30 procent.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler