Trivsamt i byggvaruhandeln

Byggmaterialhandlarnas medarbetarenkät 2020 visar att nio av tio medarbetare trivs i sin yrkesroll i byggmaterialhandeln samt att åtta av tio skulle rekommendera andra att arbeta i branschen. Området med störst förbättringspotential är utveckling och karriär.

Enkäten visar också att fler än åtta av tio upplever att arbetsmiljön är säker och trygg. Byggmaterialhandlarna pekar på att branschen upplevs mer positiv jämfört med genomsnittet i motsvarande undersökningar hos andra företag inom privat sektor.

Undersökningen visar att området med störst förbättringspotential är utveckling och karriär. Behovet av utvecklingsmöjligheter och chans att växa i företaget är som störst för personer mellan 20 och 35 år.

2 500 personer över hela landet har besvarat enkäten. Det motsvarar mer än var tionde av alla anställda i branschen. 26 procent av dessa är kvinnor.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler