TMF vill ha fler småhus i Sverige

Enligt Trä- och Möbelföretagen, TMF, har Sverige den lägsta nivån på småhusbyggande på 100 år. Branschorganisationen pekar på att statistik från SCB visar att småhus står för cirka 20 procent av alla nya bostäder, vilket ska vara lågt även i en internationell jämförelse.

Branschorganisationen hänvisar till att cirka 70 procent av svenskarna helst vill bo i ett småhus med egen trädgård, men för närvarande byggs endast cirka 10 000 småhus per år.

- Statistiken visar sig att småhusbyggandet, trots den starka efterfrågan och trots det underliggande behovet av bostäder och attraktiva miljöer som en välplanerad trädgårdsstad erbjuder, inte ges det utrymme i Sverige som invånarna uttrycker tydliga önskemål om, säger Gustaf Edgren, ansvarig för bostadsmarknadsfrågor vid TMF, och fortsätter:

Han anser att kommunerna har misslyckats med sitt bostadsförsörjningsansvar och missbrukat sitt planmonopol, och konsekvensen blir ett otillräckligt utbud av småhus. Det har lett till kraftigt stigande priser i stort sett hela Sverige, framförallt i regioner som har befolkningstillväxt.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler