Sverige Bygger fusioneras med Byggfakta

Sverige Bygger går ihop med Byggfakta. Affären ska leda till en bättre bevakning av projektmarknaden, bättre byggstatistik och beslutsunderlag samt ge ökade möjligheter att utveckla nya tjänster.

Parterna uppger att affären är helt logiskt och bra för både dem, kunderna och branschen. De framhåller att de har haft en gemensam informationsinsamling och projektdatabas i Sverige sedan 2011/12.

Tjänsten Mitt Sverige Bygger och andra tjänster från Sverige Bygger ska leva vidare och fyllas på med information på samma sätt som tidigare.

Efter fusionen kommer bolaget att heta Byggfakta Docu Sweden AB.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler