Svagt positivt för nybyggnation

Under de senaste 12 månaderna har det sammanlagda byggandet av bostäder, lokaler, industri och anläggning växt med 3 procent enligt Byggstartsindex, uppger Byggvarlden.se.

Byggandet av anläggningar har ökat med 18 procent och industribyggandet har växt med 13 procent. Byggandet av lokaler har dock minskat med 8 procent.

Vidare uppger Byggvarlden.se att under maj har det “upphandlats och byggstartats 3 procent mer i byggkostnadsvolymer den senaste 12-månadersperioden jämfört med samma period ett år tidigare".

Dock avser dessa uppgifter endast projektbyggda bostäder. Styckebyggda småhus är exkluderade. För tillväxten står flerbostadshus. Gruppbyggda småhus har haft en plan utveckling. 

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler