Svagt kontorsbyggande

Kontorsbyggandet visar ingen tendens att lyfta efter fjolårets nedgång. Navet Analytics skriver att under 2020 minskade investeringarna med 10 procent och att första halvåret 2021 tyder på nolltillväxt jämfört med samma period 2020.

Analysfirman framhåller att årstakten i investeringarna tyder på fortsatt nolltillväxt eller en svag minskning.

- Tjänstesektorn har inte helt återhämtat sig efter nedgången i samband med pandemin, På kort sikt innebär dessutom osäkerheten kring cementförsörjningen från Slite också ett problem. Till detta kommer förändringar i användningen av kontor mot bakgrund av det ökade distansarbetet under pandemin, vilket även det kan påverka efterfrågan på nya kontorslokaler, säger Magnus Klein på Navet Analytics.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler