Södra höjer priserna

Södra konstaterar att efterfrågan på virkesmarknaden är stark och bedömer att den kommer att vara fortsatt hög under hösten, särskilt när det gäller normaltimmer av gran och tall, gallringsmassaved samt klentimmer och kubb. Södra har därför höjt virkespriserna från och med den 27 augusti.

– Det är viktigt att vi fortsätter att hålla en hög takt i avverkningarna under hösten för att möta industrins efterfrågan. Förutsättningarna är i dagsläget goda med bra förhållande i skogen, samtidigt som vi vet att vi nu går in i en period med normalt sett större utmaningar med vädret, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler