Skene Järn gör två nyförvärv

Skene Järn AB expanderar genom förvärv av Kinds Järn AB i Svenljunga och Industri Center i Tranemo (ICT). Skene Järn tar över verksamheterna den 1 september 2017 och man räknar med att verksamheterna är fullt integrerade den 1 mars 2018.

Kinds Järn i Svenljunga är en klassisk Järn- och bygghandel med ett brett sortiment för både företagskunder och konsumenter. Idag omsätter verksamheten 15 MSEK och har 6 anställda.

ICT i Tranemo är en ren industri, bygg och företagsbutik med stark marknadsandel i Kind. Företaget omsätter 10 MSEK och har 3 anställda.

Förvärvet innebär att Skene Järn nu finns lokalt förankrade på fyra platser i Sjuhäradsbygden - Skene, Borås, Svenljunga och Tranemo. Verksamheten sträcker sig dock runt hela Västsverige med resande säljkår och egna turbilar som levererarar upp till 5 dagar i veckan.

– Skene Järn har samma tänk som vi, de har samma filosofi med vikten av den lokala närvaron, säger Kinds Järns majoritetsägare Thomas Gull.

Kinds Järn har växt en hel del de senaste åren och Thomas jobb har med tiden blivit mer administration och mindre sälj. Nu ser han fram emot mer tid för kundmöten vilket han egentligen brinner för mest av allt.

- Det här känns fantastiskt bra. Det skapar positiv energi för Svenljunga och Tranemo och gör att företaget kan utvecklas och leva vidare.

Kinds Järn äger 51 procent i företaget ICT i Tranemo som också följer med i köpet.

- Skene Järn har helt andra muskler att utveckla verksamheten, säger Thomas.

 

Vi tror stenhårt på den lokala närvaron när det gäller tillgänglighet, kunskap och service till våra kunder. Bygg och industrikunder har behov av närhet, snabbhet, service, leveranssäkerhet och brett sortiment. Detsamma gäller den kvalitetsmedvetna privatkunden säger Mikael Bjelkenfors, vd Skene Järn AB.

Vi finns redan verksamma med vår säljkår och våra turbilar i Kind men nu kommer vi finns på plats på orten och kan följa och tillgodose våra kunders verksamheter och behov på ett ännu bättre sätt. Vi kan dessutom vidga vår idag yttre geografiska gräns och se oss om efter nya potentiella affärsmöjligheter.

Thomas Gull och övrig personal kommer att arbeta kvar på Kinds Järn precis som tidigare.

- Vi är måna om att få med personalen. Det är de som sitter på kompetensen och den lokala kännedomen om kundernas behov säger Mikael.

Han betonar att de gör förvärvet för att utveckla verksamheterna i Svenljunga och Tranemo. 

Vi tror på att handeln i mindre orter kan leva och utvecklas i framtiden trots de förändringsvindar som blåser inom marknaden. Vi hoppas våra kunder ger oss fortsatt och ökat förtroende, det är självklart helt avgörande avslutar Mikael Bjelkenfors.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Bjelkenfors

070-632 57 96

mikael.bjelkenfors@skenejarn.se

 

Fakta Skene Järn AB

Omsättning: 325 MSEK
Antal anställda: 130

Antal enheter: 4 st., Skene, Borås, Svenljunga och Tranemo

Verksamhet: Försäljning och service till Företag och Konsumenter i hela Västsverige.


(officiellt pressmeddelande)

Aktuellt

Visa fler