Signaler om bättre konjunktur

I juli ökade Inköpschefsindex med 3,4 indexenheter till 51,0, vilket visar att svensk tillverkningsindustri är tillbaka i tillväxtzonen för första gången sedan februari i år, och att den återhämtar snabbt efter den djupa nedgången i våras.

Trots att sysselsättningen i industrin fortsätter att minska, stiger indexet vilket antyder en avtagande sysselsättningsminskning.

Dock visar siffrorna att pristrycket från leverantörsledet är fortsatt svagt. Det är fortfarande fler företag som uppger sjunkande priser.

Inköpschefsindex är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs av Swedbank och Silf. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler