SCB: Bra fart på bostadsbyggandet

Enligt preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, ökade bostadsbyggandet med 6 procent under årets första sex månader i jämförelse med samma period förra året.

Totalt uppskattas att cirka 27 300 bostäder har börjat byggas första halvåret 2020, vilket är en ökning med cirka 6 procent jämfört med samma period 2019, då 25 675 lägenheter påbörjades.

Av de påbörjade lägenheterna första halvåret 2020 är 22 400 i flerbostadshus, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2019.  Av dessa var preliminärt 65 procent upplåtna som hyresrätter.

En annan riktning går byggandet av småhus som villor och radhus. Av de påbörjade lägenheterna under första halvåret 2020 finns ungefär 4 900 i småhus, vilket är 9 procent färre än under samma period 2019.

Påbörjad ombyggnad gav dock ett tillskott på 1 250 lägenheter under perioden, vilket kan jämföras med 1 388 lägenheter under första halvåret 2019.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler