Sågverken slår rekord

Sveriges sågverks satta produktionsrekord 2021 med 19 miljoner kubikmeter. Efterfrågan på trä och träprodukter är fortsatt stor, men nu väntas marknaden gå mot en mer stabil situation.

– Produktionen översteg till och med våra högt ställda förhoppningar. Det största trycket på trävarumarknaden har nu avtagit och vi ser en mer balanserad situation, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker trävaror på Skogsindustrierna.

Efterfrågan väntas öka även på sikt, eftersom träbyggandet fortsätter att ta marknadsandelar. Den nya lagen om klimatdeklarationer av nya byggnader, väntas också öka intresset av att bygga i trä.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler