Regeringen vill ha fler trähus

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund vill öka andelen trä i byggbranschen genom att använda lagen om offentlig upphandling, LOU, mer ambitiöst eftersom träbyggandet är en nyckelfråga för att lösa klimatkrisen.

Building-supply.se skriver att bostadsministern vid Trästad Sveriges konferens på Grand hotell i Stockholm i slutet av januari framhöll att det finns ett intresse hos människor att bo i trähus.

Vidare skulle mer träbyggnation också ge sysselsättning på många platser och även kunna bli en framgångsrik exportprodukt.

Källa: JBF -  Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler