Prisrally på sågade trävaror

Priserna på bland annat sågade trävaror har ökat med 40 procent sedan i december. Prisökningarna hotar företag inom den svenska träförädlande industrin och möbelindustrin, enligt, TMF Trä- och Möbelföretagen.

- Många av våra medlemmar vittnar om hur kostnaderna för insatsvaror ökat i ett svindlande tempo utan att man har möjlighet att kompensera sig för ökningarna i den egna prissättningen. Kunderna är inte beredda att betala mer och har inte förståelse för hur råvarupriserna utvecklas. Att råvarupriserna varierar över tid är naturligtvis inget konstigt. Det alarmerande i den nuvarande situationen är att prishöjningarna varit så stora på mycket kort tid, säger David Johnsson, vd för TMF Trä- och Möbelföretagen.

Han konstaterar:

- I några fall har medlemsföretag till och med råkat ut för att lagda beställningar har hävts när senare, större beställningar prioriterats. De svenska sågverken har blivit färre och större och drivs allt mer av en industriell logik där våra medlemsföretag blir marginaliserade som beställare.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler