Positivt 2020 för bygghandeln

Försäljningen i den byggvarurelaterade detaljhandeln ökade med cirka 12 procent under 2020 jämfört med 2019, uppger Navet Analytics. Särskilt kraftig var ökningen under april - juli då försäljningen under enstaka månader ökade med 15-20 procent jämfört med 2019.

Navet Analytics bedömer att det finns goda möjligheter till att även 2021 blir ett bra år, dock torde tillväxten inte bli lika stor som under 2020.

- Ju längre pandemin pågår under våren desto större risk är det att vi tvingas till reserestriktioner även i sommar. Vi har ett fortsatt behov av att arbeta hemifrån och anpassar våra hem efter det. Dessutom slopas uppskovsräntan på reavinst, vilket kan bidra till en viss inkomstförstärkning för vissa hushåll samt bidra till en ökad aktivitet på begagnatmarknaden, bedömer Jens Linderoth, som är analysansvarig på Navet.

Starkt Byggmatrialindex 
Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex, som bygger på försäljningen hos Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera och Mestergruppen (XL-Bygg), är i linje med Navet Analytics siffor.

Byggmaterialindex visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 10 procent under 2020 jämfört med under 2019, vilket kan jämföras med den genomsnittliga tillväxttakten de senaste 5 åren på strax över fem procent. Den proffsrelaterade försäljningen 2020 växte med 3 procent medan försäljningen mot konsumenter växte med 19 procent. 

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler