Ökat byggande

Ungefär 34.300 lägenheter började byggas under första halvåret 2021, enligt statistik från SCB. Det är en ökning med cirka 25 procent jämfört med samma period 2020, då 27.389 lägenheter påbörjades.

Drygt 6.800 av de påbörjade lägenheterna finns i småhus, vilket är 25 procent fler än under samma period 2020.

I flerbostadshus påbörjades ungefär 27.500 lägenheter, vilket är 25 procent fler än första halvåret 2020. Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 59 procent upplåtna som hyresrätter.

Även påbörjade ombyggnationer gav ett tillskott på 1.550 lägenheter, vilket kan jämföras med ett tillskott på 1.328 lägenheter under första halvåret 2020.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler