Ökat bostadsstöd

Regeringen ökar anslaget till investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande i syfte att minska risken för fallande bostads­investeringar, färre byggda bostäder och minskad sysselsättning inom byggbranschen.

Regeringen föreslår en förstärkning av investeringsstödet från nuvarande 7,5 till 9,3 miljarder kronor 2021. Och därefter ökas anslaget med ytterligare 1,1 miljarder kronor för 2022 respektive 1,9 miljarder kronor för 2023.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler