Oförändrad småhusprognos

2020 års prognos för påbörjade småhus ligger oförändrat på 9 500 stycken, vilket även gäller för 2021. Det visar Trä- och Möbelföretagens, TMF:s, Trähusbarometer.

Orsakerna till det låga småhusbyggandet uppges vara brist på tomtmark och byggrätter, kreditrestriktioner och ett godtyckligt regelverk för bygglov och överklaganden.

Under det första halvåret 2020 var den totala orderingången hos TMF:s medlemsföretag 3 044 ordinära småhus, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med första halvåret 2019.

Ljusare för flerbostadshus
Under årets första sex månader levererades 2 410 lägenheter med stomme av trä, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2019. Dock var orderingången under samma period 2 461 lägenheter, vilket motsvarar en minskning med 16 procent jämfört med första halvåret 2019.

TMF:s prognos för perioden juli 2020 till juni 2021 är 5 225 påbörjade lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler