NTR-Impregnerat trä i topp

Svenskt NTR-klassat impregnerat trä står sig bra jämfört med likvärdiga produkter. Det gäller såväl fysisk som estetisk hållbarhet, enligt en undersökning av Träskyddsinstitutet.

– Resultatet bör väcka intresse hos alla som föreskriver och beställer trä som till exempel upphandlare. Det borde även väcka intresse hos konsumenter. Det finns pengar att spara genom att göra rätt långsiktiga val, säger Fredrik Westin, vd på branschorganet Träskyddsföreningen.

I undersökningen jämförde man hur trallvirke i olika material och fabrikat på två båtbryggor, byggda 2013 respektive 2019, står sig över tid. 

– Det handlar dels om material som ger upphov till sprickbildningar och där utstickande flisor kan ge skador på bara fötter, dels om material som uppvisat tidiga rötskador, säger Fredrik Westin som noterar att NTR-klassificerat impregnerat trä ligger i toppskiktet bland de jämförda trämaterialens beständighet.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler