Nedstängning av Vilmareleaser

Byggmaterialhandlarnas styrelse har beslutat att stänga ned alla tidigare releaser av Vilmastandarden och från och med 1 maj 2023 kommer enbart release 2.6 att vara tillgänglig för alla Vilmaleverantörer. Vilmastandarden reglerar informationskraven på produkter som säljs i byggmaterialhandeln.

Bakgrunden är ökade marknads- och lagkrav inom framför allt hållbarhetsområdet som gör att behovet av att kunna förse sina kunder med senaste versionen angeläget. Även ökad ehandel ställer krav på att mer information levereras digitalt. Beslutet innebär stängning i två steg med en tidplan på ett och ett halvt år, förändringar av innehåll i release 2.4 och 2.5 samt en princip om att enbart ha en release öppen framöver.

Informationsmöten om nedstängning av Vilmareleaser erbjuds
12 november kl 10:00-12:00
26 november kl 10:00-12:00
9 december kl 13:00-15:00
10 december kl 13:00-15:00

Anmäl dig till informationsmöte här

Tidplan för stängning av releaser
Nedstängningen sker i två steg. 

Från och med den 1 maj 2022 blir release 2.4 den obligatoriska lägsta releasen. Det innebär att releaserna 2.1 och 2.3 tas bort. Samtidigt stänger vi möjligheten för nya leverantörer att deklarera på release 2.5.

Från och med den 1 maj 2023 blir release 2.6 den enda och obligatorisk ny nivå att deklarera enligt. Release 2.4 och 2.5 tas bort.

Förändringar av obligatoriskt fält i Vilma release 2.4 och 2.5
Vilma 2.4:      Fält med artikelkod 7 och 8 rörande FSC och PEFC omformuleras. (se bilaga)

Vilma 2.5:      fältet för BK04 blir kvar men tas bort som obligatoriskt fält. (se bilaga) Finfo varugrupperar enligt BK04

Princip att enbart ha en release öppen from 2024 (med ev övergångstider)
När befintliga releaser, dvs 2.1 – 2.5 har stängts ner ska enbart en release vara öppen för leverantörer. I samband med beslut om framtida ny release fattas samtidigt beslut om nedstängning av befintlig release.

Källa: Byggmaterialhandlarna

Aktuellt

Visa fler