Nedåt för bostadsproduktionen

Antalet beviljade bygglov under 2020 tyder på ett minskat byggande. Det anser Navet Analytics och pekar på att statistiken över antalet bygglov signalerar att nyproduktionen av både småhus och flerbostadshus kan minska under 2021.

Enligt Navet pekar trenden mot en minskning med cirka 7 procent för det totala bostadsbyggandet, och att småhusbyggandet minskar mest.

- Trenden ligger i linje med våra prognoser för det samlade bostadsbyggandet 2021, säger Patrik Wikman, kvalitetsansvarig på Navet Analytics.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler