Medvind för bygghandeln

Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex visar att byggvaruförsäljningen ökade med 12,6 procent under det andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019, och tillväxten blev 11,1 procent för det första halvåret.

Byggmaterialindex visar också att högst tillväxt hade mellersta och norra Sverige. 

E-handeln ökar
Vidare rapporterar E-handel.se att Klarnas e-handelsundersökning visar att försäljningen av hem- och trädgårdsprodukter ökat med 47 procent under juni månad. Och under maj månad ökade Bolists e-handel inom hemmafixarsegmentet med 200 procent jämfört med 2019.

- Vi har sålt bra från samtliga kategorier men produkter inom trädgård och utemiljö, såsom trädgårdsmaskiner, trädgårdsprodukter, växthus och maskinverktyg stack ut under våren, säger Emilie Arvidsson på Bolist till e-handel.se.

Enligt e-handel.se visar Klarnas undersökning att de som är 56 år eller äldre står för mer än en fjärdedel (26%) av alla onlineköp inom hem och trädgård.

Stark renoveringsvilja
Dessutom visar Renoveringsindex en tydlig ökning av renoveringsviljan i landet under våren. Handeln med bygg- och vvs-varor, färg och elartiklar omsatte under mars, april och maj cirka 18,6 miljarder kronor enligt SCB:s siffror, vilket är en rejäl ökning jämfört med samma period 2019 då siffran var 16,3 miljarder kronor. Samtidigt har svenskarna spenderat cirka 7,8 miljarder kronor på rot-avdragsberättigade tjänster, 

Renoveringsindex väger samman rotavdraget och SCB:s handelssiffror, och sammanvägningen visar att indexet steg med 0,82 procent under maj månad och 3,0 procent mellan mars och maj. Hittills i år har indexet stigit med 3,35 procent.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler