Lyckat 2019 för byggvaruhandeln

För helåret 2019 landade den totala försäljningstillväxten för byggmaterialhandeln på plus 2,7 procent. Emellertid slutade året i moll. Under det sista kvartalet minskade omsättningen med 0,5 procent.

Enligt Byggmaterialhandlarnas byggmaterialindex minskade försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser med 0,5 procent under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period 2018, utom för stockholmsregionen som hade en positiv tillväxt under det sista kvartalet.

Siffrorna visar att byggvaruhandeln för helåret 2019 hade en ackumulerad tillväxt på plus 2,7 procent för hela landet.

Under höst- och vintermånaderna sålde dörrar, köksinredning samt fönster och glasvaror bäst och dessa produktkategorier står för ungefär en femtedel av branschens omsättning.

Enligt Byggmaterialhandlarna tror över hälften av företagen på ökad försäljning och det är en indikation på en positiv start på 2020.

Källa: JBF -  Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler