Leasing - finansiering för framgångsrika företag

Leasing är idag den vanligaste finansieringsformen. Du kan införskaffa den utrustning som verkligen behövs till den kostnad din plånbok mår bra av!

  • Hela leasingavgiften är avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen.

  • Det är enkelt att inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, vilket säkrar en alltid lika modern och uppdaterad maskinpark.

  • Avtal och avtalstid kan skräddarsys.

  • Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.

  • Du behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet.

  • Det är möjligt att säsongsanpassa leasingkostnaden för att bättre harmoniera med intäktsflödet! Den juridiska äganderätten till leasad utrustning ligger hos Siemens Financial Services. Efter avtalstiden har du som leasetagare rätt att anvisa valfri köpare till ett förutbestämt restvärde.

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER!

Aktuellt

Visa fler