Kraftigt ökat byggande Göteborg

Under 2019 byggdes 10 300 nya bostäder i Göteborgsregionen, vilket är den högsta siffran sedan rekordåret 1991. Och för första gången sedan 2015 byggdes fler hyresrätter än bostadsrätter. Det visar Länsstyrelsen Västra Götalands årliga bostadsmarknadsanalys.

Länsstyrelsen uppger också att det under 2019 också påbörjades byggandet av 9 800 bostäder i länet, av vilka cirka 75 procent var i Göteborgsregionen.

- Vi ser flera positiva tendenser i årets analys, men vi ska komma ihåg att stor del av materialet analysen bygger på har samlats in innan coronapandemin. Pandemin kommer att påverka bostadsbyggandet, hushållens förmåga att tillgodose sina bostadsbehov och därmed också hemlösheten och inträdet på bostadsmarknaden, men vad effekterna blir är ännu osäkert, säger Lars-Gunnar Krantz, bostadsstrateg på Länsstyrelsen.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler