Kostnadsökning för byggmaterial

Entreprenörernas byggmaterialkostnader har ökat med 1,2 procent mellan maj 2019 och maj 2020. Mellan april och maj 2020 ökade materialkostnaderna med 0,2 procent. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

SCB:s statistik visar följande prisförändringar per varuslag:

April 2020 - maj 2020 
Järn och stål* +0,2
Vitvaror -0,1
Elmateriel +0,8
Golvmaterial +0,4
Övrigt byggmaterial** -1,2
Material för målning 0,0
Snickerier +0,3
Betongvaror +0,2
VVS-material +0,6
Armeringsstål +0,1
Trävaror 0,0
Totalt +0,2

Maj 2019 - maj 2020
Järn och stål* +0,5
Vitvaror +5,3
Elmateriel +5,2
Golvmaterial +3,1
Övrigt byggmaterial** -1,8
Material för målning +3,0
Snickerier -3,0
Betongvaror +1,9
VVS-material +2,0
Armeringsstål -0,8
Trävaror -4,0
Totalt +1,2

* inkl. armeringsstål
** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler