Kapacitetsbrist hotar va-satsningar

VA-sektorn står inför stora renoverings- och utbyggnadsbehov, men kapacitetsbrist hos både utförare och beställare bromsar investeringarna, skriver Navet Analytics i sin senaste konjunkturrapport för bygg- och anläggningsmarknaden.

- Dels har Sverige en renoveringsskuld att ta hand om i de befintliga nät som byggdes under 1950-1970 talen, dels krävs det en utbyggnad och anpassning av anläggningar och nät i växande regioner. Utöver detta är det nu mer regel än undantag att projektera för klimatförändringar i samband med exploatering av nya områden, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Navet Analytics.

Han pekar också på att man dessutom behöver hantera frågor som rening av läkemedelsrester och ökade miljökrav.

- Branschen genomgår också en digitalisering, vilket skapar nya möjligheter att göra anläggningar smartare och mer effektiva inom flera områden. Enligt våra konsultenkäter, som görs i samband med vår konjunkturrapportering, är emellertid kapacitetsbristen hos såväl utförare som beställare det stora problemet just nu, avslutar Jens.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler