Högre materialkostnader i december

Entreprenörernas byggmaterialkostnader har ökat med 1,2 procent mellan december 2019 och december 2020. Och mellan november och december 2020 ökade materialkostnaderna med 0,2 procent. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

SCB:s statistik visar följande prisförändringar i procent per varuslag:

November 2020 - December 2020 
Järn och stål* +1,2
Vitvaror 0,0
Elmateriel -0,3
Golvmaterial 0,0
Övrigt byggmaterial** 0,0
Material för målning 0,0
Snickerier -0,3
Betongvaror +0,6
VVS-material 0,0
Armeringsstål +3,2
Trävaror +0,1
Totalt +0,2

December 2019 - December 2020
Järn och stål* +2,0
Vitvaror +3,0
Elmateriel +2,8
Golvmaterial +1,5
Övrigt byggmaterial** +0,5
Material för målning +3,0
Snickerier -4,8
Betongvaror +1,9
VVS-material +1,8
Armeringsstål +3,4
Trävaror +4,2
Totalt +1,2

* inkl. armeringsstål 
** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler