Fortsatt uppåt för gör-det-själv

Förra årets hemmafixande ökade byggvaruförsäljningen markant. Även en ökad husförsäljning och kraftiga prisökningar på småhus och fritidshus har varit positiv för gör-det-själv-sektorn. Under 2021 väntas dock tillväxten dämpas på grund av brist på byggvaror.

Navet Analytics skriver att “2020 steg volymen utbetalda Rot-avdrag med 10 procent och bygghandelns omsättning med ungefär lika mycket”. Analysföretaget beräknar att volymen byggmaterial som köps av privathushåll, den så kallade gör-det-själv-marknaden, har ökat med cirka 8 procent.

Enligt Navet Analytics är det sannolikt att volymtillväxten för 2021 blir lite svagare än 2020 då det finns risk för begränsad tillgång på byggmaterial och att många husägare förmodligen har reparerat och genomfört åtgärder under 2020 som egentligen var planerat för 2021.

Analysföretaget tror också att byggmaterialförsäljningen kommer att minska under 2022 eftersom amorteringskraven återinförs och att det finns en risk för stigande bostadsräntor. 

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler