Fortsatt hög betongproduktion

Den totala betongproduktionen i Sverige har under 2019 minskat i jämförelse med 2018. Totalt producerades cirka 6 221 000 kubikmeter betong under 2019, vilket är 5 procent lägre än den totala produktionen 2018.

Branschorganisationen Svensk Betong lyfter dock fram att produktionen av betong i Sverige är på en fortsatt hög nivå, eftersom produktionen för tredje året i rad överstiger 6 miljoner kubikmeter. Tidigare låg produktionen på cirka 5 miljoner kubikmeter.

Under 2019 producerades totalt sett cirka 4,6 miljoner kubikmeter betong inom kategorin Hus, vilket är 5 procent lägre än 2018.

Inom kategorin infrastruktur producerades cirka 1,6 miljoner kubikmeter betong, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med 2018.

Källa: JBF -  Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler