Färre kommuner har bostadsbrist

Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020 visar att 212 kommuner har underskott på bostäder, vilket är en minskning med 28 kommuner på ett år och 31 kommuner på två år. 66 kommuner uppger att bostadsmarknaden är i balans.

Att totalt 66 kommuner har bostadsmarknaden är i balans, betyder att 20 kommuner färre har bostadsbrist sedan förra året. På två år har antalet kommuner som har en bostadsmarknad i balans ökat med 24 stycken.

Underskottet på bostäder är dock fortfarande stort, trots en kraftig ökning av antalet nybyggda bostäder. Det är särskilt grupper som är nya på bostadsmarknaden som har haft svårt att få bostad, exempelvis unga, studenter och nyanlända, personer med funktionsnedsättning, men även äldre personer som vill eller behöver byta bostad.

Av Sveriges 290 kommuner har 286 svarat på enkäten.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler