Färre beviljade bygglov

Antalet beviljade bygglov för småhus och flerbostadshus har minskat med drygt 15 respektive 5 procent under perioden januari-augusti i år i jämförelse med samma period 2019, uppger Navet Analytics.

Enligt Navet indikerar minskningen av antalet beviljade bygglov ett minskat bostadsbyggande.

När det gäller privata lokaler, det vill säga kontor, affärslokaler, hotell, restauranger och industrilokaler, har antalet beviljade bygglov minskat med cirka 20 procent.

Utvecklingen för offentliga lokaler, som inkluderar bland annat skolor, sjukhus och samlingslokaler, är dock positiv. Där visar statistiken en uppgång med 13 procent.

- De beviljade byggloven ger en tidig indikation på vart marknaden är på väg, men eftersom det råder en viss eftersläpning i statistiken är det viktigt att tolka den med viss försiktighet. Med det sagt stämmer bygglovsstatistiken väl överens med våra prognoser om minskade husbyggnadsvolymer inom det privata lokalbyggandet och ökade inom det offentliga, säger Jenny Ingelström, analytiker på Navet Analytics.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler