ETIM-samarbete för effektiv e-handel

Branschföreningen för Sveriges Elgrossister (SEG), VVS-Info och Byggmaterialhandlarna ska samarbeta avseende den internationella standarden ETIM där el-, VVS- och byggprodukter förses med egenskaper enligt en internationell gemensam modell.

Parterna har åtagit sig att samverka för att stödja tillämpningen av modellen för el-, VVS- och byggprodukter och att utveckla och anpassa standarden för svenska behov. De kommer också att delta i det internationella samarbetet och främja utbildning inom området för att få så bred tillämpning som möjligt.

Byggmaterialhandlarna hoppas att användningen av standardiserade egenskaper för byggprodukter ska slå igenom på allvar så att det blir effektivare att sortera och söka byggprodukter, vilket också är en förutsättning för en effektiv e-handel.

ETIM, European Technical Information Model, är ett internationellt system för att klassificera el-, VVS- och byggprodukters egenskaper. 

Källa: JBF -  Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler