Cementfri betong tar ett kliv framåt

Under det senaste året har Thomas Betong provat ett koncept som bygger på att tillverka betong helt utan cement. Resultatet är en cementfri betong med samma goda egenskaper som traditionell betong, men med ett väsentligt lägre klimatavtryck.

– I vårt ständiga arbete med klimatförbättrad betong har vi provat olika koncept där cementet bytts ut mot andra beståndsdelar, säger Mats Karlsson, produktchef på Thomas Betong. Enligt den nuvarande standarden kan vi ännu inte använda cementfri betong i bärande konstruktioner. Därför testar vi det i stället i andra sammanhang, som till exempel betongblock. Nästa steg blir att ta fram en klimatmässigt motsvarande lika bra produkt som vi kan erbjuda marknaden.

Thomas Betong har som mål att leverera den första klimatneutrala betongen innan 2030. Företaget har under många år arbetat med att utveckla betong med alternativa bindemedel, med målet att klimatpåverkan från betongen ska bli så låg som möjligt.

– Vi arbetar fokuserat med att utveckla nya betongtyper som bygger på att vi vill ersätta delar av cementet med alternativa bindemedel som slagg och olika typer av askor. Att vi nu har tagit fram ett koncept för helt cementfri betong är ett stort steg framåt i utvecklingen, fortsätter Mats Karlsson.

Den cementfria betongen har enligt tillverkaren lika goda egenskaper som traditionell betong när det gäller konsistens, arbetbarhet och hållfasthetsutveckling. Skillnaden är att klimatpåverkan är avsevärt mycket lägre: endast 0,08 kilo koldioxid per liter betong.

– Alltsedan vi lanserade vår första klimatförbättrade betong 2012 har vi fortsatt utveckla betong med lägre och lägre klimatavtryck. Vi ser den cementfria betongen som en möjlighet att jobba konkret med färdplanen, ett viktigt steg framåt i vår ambition att minska vårt och hela branschens klimatavtryck, avslutar Carina Edblad, vd på Thomas Betong.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

 

Aktuellt

Visa fler