Cementbrist hotar byggsektorn

Enligt Bygg­företagens är cementkrisen inte över. Cementa har tillstånd att bryta kalksten fullskaligt i Slite till juni 2022. Sen är det stopp, och det kan stoppa 10 000 bostäder från att byggas.

Byggföretagens konsekvensanalys visar att på kort sikt riskerar Sverige att få en cementbrist på drygt 40 procent av den totala efterfrågan.

– Bygg- och anläggningsbranschen har en mycket osäker tid framför sig. Räknat i pengar riskerar bygginvesteringarna minska med nästan 60 miljarder kronor under nästa år, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen kan nästan en fjärdedel av den totala bygg- och anläggningssektorn stanna i augusti 2022, vilket kan leda till att cirka 90 000 jobb försvinner.  På kort sikt riskerar också 4 av 10 planerade byggstarter att stoppas, vilket innebär att 10 000 bostäder inte kommer att byggas under andra halvåret 2022.

Byggföretagen beräknar också att Sveriges BNP skulle minska med 1,9 procent under 2022 på grund av de spridningseffekter som ett minskat byggande skulle ha på andra branscher.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler