Byggprojekt försenas

Drygt 12 procent av planerade byggprojekt har flyttat fram sina byggstarter, vilket helt eller delvis beror på coronapandemin. Samtidigt har intresset ökat för olika byggprojekt och anbuden har blivit fler.

Och det är nybyggnation av flerbostadshus som dominerar bland de projekt som har flyttats fram. Det framgår av en färsk enkät från Byggvärlden och Byggfakta, skriver byggvarlden.se.

Enkäten har omfattat cirka 400 byggprojekt i Sverige som är eller har varit planerade att byggstarta under våren 2020 och fram till början på 2021. Totalt uppskattas byggkostnaden för projekten i undersökningen till cirka 34,2 miljarder kronor. De projekt som skjutits upp på grund av coronaviruset motsvarar cirka 7,7 miljarder kronor.

I Stockholms län visar enkätsvaren att totalt 17,2 procent av byggstarterna helt eller delvis har flyttats fram. Utöver Stockholm har byggstarter försenats framförallt i Mellansverige, primärt Uppsala, och norra Mellansverige, främst i Dalarna, Värmland och delvis Gävleborg.

36,5 procent av de svarande uppger också att även andra projekt inom deras företag har påverkats av coronapandemin. De känner till 1–4, 5–10 eller fler än 10 projekt som har påverkats. Enligt byggvarlden.se tyder uppgifterna på att det i praktiken finns fler projekt som har påverkats och vars byggstarter har flyttats fram än de 12 procent som härrör till de 400 utvalda projekten.

22,5 procent av de svarandena har också sett ett ökat intresse för projekten och fler har lämnat anbud, vilket indikerar en ännu tuffare konkurrens på projektmarknaden om lågkonjunkturen slår till senare i år.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler