Byggnadsunderhållet ökade under 2019

Ett ökat ekonomiskt utrymme gav ett växande byggnadsunderhåll 2019, visar Navet Analytics intervjuundersökning med de större bostads- och fastighetsbolagen. Och ökningen väntas fortsätta.

Undersökningen i januari visar att den samlade bedömningen är att underhållet inom denna sektor ökade med cirka 1,5 procent 2019 jämfört med 2018. De privata bostads- och fastighetsbolagen verkar ha haft en något större ökning av underhållet i jämförelse med de kommunala bolagen.

Framöver visar undersökningen att troligen kommer de allmännyttiga bolagen att öka sitt underhåll i större omfattning än de privata fastighetsägarna.

Den ökade investeringarna i underhåll beror främst på ett ökat ekonomiskt utrymme tack vare växande hyresintäkter och låga räntenivåer i kombination med stigande fastighetsvärden.

Källa: JBF -  Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler