Byggmaterialindustrin granskas

Byggmaterial har stått för nära hälften av den snabba ökningen av byggkostnaderna de senaste åren. Nu ska Konkurrensverket undersöka om orsaken är konkurrensproblem bland annat när det gäller prisbildning och val av byggmaterial.

På uppdrag av regeringen ska Konkurrensverket kartlägga och analysera de delar av byggmaterialindustrin som har en strategisk betydelse för bostadsbyggandet avseende marknadskoncentration, prisbildning, vertikal integrering, internationell integrering, köpar- och säljarmakt, samt val av byggmaterial.

Vidare ska Konkurrensverket analysera på vilket sätt standarder samt krav på märkning och certifiering påverkar konkurrensen.

Konkurrensverket ska till regeringen redovisa förslag på åtgärder som förbättrar konkurrensen inom byggmaterialindustrin senast den 21 december 2021.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler