Bygghandeln fortsätter växa

Under årets första tre månader växte omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln med 2 procent i jämförelse med samma period förra året, uppger Navet Analytics. I beräkningen ingår butiker med försäljning av järn, bygg, vvs och färg.

Navet har analyserat statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, och pekar på att om man jämför de senaste 12 månaderna med de 12 föregående månaderna var ökningen bara 1 procent.

Att det första kvartalet indikerar en viss ökning av tillväxten, kan ha flera orsaker.

Navet skriver “Dels var vintern ovanligt mild, vilket underlättade för byggandet, dels befann sig många projekt i färdigställandefasen, vilket också påverkade försäljningen av varor som färg, golv, infästningsmaterial med mera. En annan viktig förklaring är troligen också att småhusförsäljningen ökade under förra året. Ett ägarbyte brukar nämligen utlösa en hel del renoveringar. Förra året ökade småhusförsäljningen med närmare 3 procent enligt SCB, vilket kan jämföras med en i stort sett oförändrad volym 2018 jämfört med 2017”.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler