Bostadsbyggandet ökar med 24 procent

Byggtakten har ökat kraftigt under årets första månader. Cirka 16 000 nya bostadslägenheter började byggas under det första kvartalet 2021. Det är en ökning med 24 procent jämfört med samma period 2020 då 12 854 bostadslägenheter påbörjades.

13 300 av de påbörjade bostadslägenheterna finns i flerbostadshus, vilket är 31 procent fler än under samma kvartal 2020.

2 700 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet och det är cirka 40 lägenheter färre än under samma period 2020.

Även påbörjade ombyggnationer har givit ett tillskott på cirka 700 bostadslägenheter under det första kvartalet 2021 vilket kan jämföras med tillskottet på 550 lägenheter under samma period 2020.

25 procent av nyproduktionen under första kvartalet var koncentrerad till Stockholms län och tillsammans svarade de tre storstadslänen för 65 procent av produktionsvolymen. 

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler