Skene Järn levererar!

Vi på Skene Järn är mycket stolta över förtroendet att få vara leverantör gällande järnhandelsvaror till projekt Björnflokan i centrala Borås för Serneke. Totalt ska 319 hyresrätter byggas, varav en tredjedel blir studentlägenheter, samt en förskola och ett antal kommersiella lokaler.

Lägenheterna i kvarteret Björnflokan kommer att fördela sig på fyra huskroppar i olika storlekar. Det högsta huset kommer att ha 19 våningar och de fyra byggnaderna knyts ihop i bottenplan av de kommersiella lokalerna och förskolan där 120 barn kommer att gå. I kvarterets bottenplan ska en innergård anläggas som tillsammans med befintlig natur kommer att bilda förskolans lekplatser och trivselytor för de boende.

Bostäderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad 3.1 nivå Silver vilket bland annat innebär att en solcellsanläggning på cirka 1.300 kvadratmeter ska byggas. Projektet planeras att vara klart i slutet av 2022.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett spännande projekt!

Aktuellt

Visa fler