Betongproduktionen ökar

Under första kvartalet 2020 producerades totalt drygt 2 065 000 kubikmeter betong i Sverige vilket är cirka 8 procent mer än motsvarande period 2019, uppger branschorganisationen Svensk Betong.

Under 2018 och fram till våren 2019 var trenden för betongproduktionen i Sverige svagt nedåtgående. Under andra halvan av 2019 har trenden vänt uppåt och fortsatt under första tertialet 2020.

Enligt Svensk Betong ses ingen direkt effekt kopplad till pågående corona-situation, men bedömningen är att byggsektorn och betongbranschen riskerar att påverkas av corona-situationen under hösten och början av nästa år då det finns ökad risk för påverkan på projekt och att investeringar skjuts på framtiden.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler