Betongproduktionen ökar

Den uppskattade totala betongproduktionen i Sverige för andra tertialet hamnar på 2 040 000 kubikmeter, vilket är cirka 8 procent högre jämfört med samma period 2019, uppger branschorganisationen Svensk Betong.

Under 2018 och fram till våren 2019 var trenden en minskad betongproduktion men under andra halvan av 2019 har trenden vänt uppåt och fortsatt på samma sätt hitintills under 2020.

Svensk Betong betonar dock att allt fler signaler pekar på en ökad risk för att projekt och investeringar kommer att skjutas på framtiden.

- Byggsektorn och betongbranschen har hittills klarat sig bra men det finns nu flera oroande signaler som behöver tas på allvar. Där risken nu ökar för att corona-pandemin också kommer att påverka även vår sektor, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Källa: JBF - Branschtidningen för Järn-, Bygg- & Färgfackhandlare

Aktuellt

Visa fler